Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]