Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14/11/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]