Văn bản hợp nhất số 2722/VBHN-BKHĐT ngày 12/05/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Văn bản hợp nhất số 2722/VBHN-BKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]