Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 83/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]