Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường thị trường bất động sản.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]