Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]