Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03/11/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 03/11/2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]