Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT ngày 06/12/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Công điện số 10045/CĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]