Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 29/08/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]