Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án xây dựng nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]