Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Chưa có hiệu lực
Thuộc tính      
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Chi tiết xem file đính kèm.
 
 
[Trở về]