Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23/09/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]