Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH ngày 30/10/2007
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1248/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành khung theo dõi đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]