Quyết định số 07/1999/QĐ-TTg ngày 26/01/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 07/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]