Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/07/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]