Thông tư số 07-BKH/DN ngày 11/09/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 07/BKH-DN ngày 11 tháng 9 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam
 
 
[Trở về]