Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]