Thông tư số 03/BKH-QLKT ngày 27/02/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 03/BKH-QLKH ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị
 
 
[Trở về]