Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/07/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]