Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC ngày 06/08/2002
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]