Quyết định số 7641/QĐ-BCT ngày 12/12/2012
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 7641/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm) 

 
 
[Trở về]