Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24/03/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]