Thông tư liên tịch số 10/TT-LB ngày 11/12/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 10/TT-LB ngày 11/12/1996 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).
 
 
[Trở về]