Quyết định số 1871/QĐ-TTg ngày 30/12/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1871/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 4).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]