Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/04/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm) 

 
 
[Trở về]