Thông tư số 24/2009/TT-NHNN ngày 24/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 24/2009/TT-NHNN ngày 14 tháng 12 năm 2009 của ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]