Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTBXH ngày 15/03/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT/BKH-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]