Thông tư số 241/2009/TT-BTC ngày 29/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 241/2009/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]