Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/08/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Chưa có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]