Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]