Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/09/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Chưa có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]