Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 07/11/2008
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 11 năm 2008 về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]