Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]