Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2010 và định hướng đến 2020

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]