Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/08/2004
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]