Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 23/02/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]