Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]