Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 02/12/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2015.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]