Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 29/10/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]