Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/06/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]