Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27/12/2012
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 3299/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]