Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]