Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]