Quyết định số 406/QĐ-BKHĐT ngày 16/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 406/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]