Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/08/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]