Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]