Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg ngày 11/11/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 11 năm 2005 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 - 2014).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]