Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 03/04/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]