Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]