Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT/BKH-BNN-BTC ngày 02/03/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT/BKH-BNN-BTC ngày 02 tháng 3 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]